Murat Bozok

Şef, MBK İstanbul Restoran Danışmanlık Kurucusu